Sở trường của bạn là gì? - What are your strong points?

80,000 đ

Đây là cuốn sách nằm trong bộ 10 cuốn "NÓI TIẾNG ANH CỰC CHẤT VỚI 150 TÌNH HUỐNG VIỆT" đem đến một phương pháp tiếp cận mới cho việc tự học giao tiếp tiếng Anh hàng ngày thực sự vui thích và hiệu quả.
  • Hết hàng