HIỆN TƯỢNG NUỐT ÂM TRONG TIẾNG ANH

HIỆN TƯỢNG NUỐT ÂM TRONG TIẾNG ANH

Ngày đăng: 03:15 PM 18/08/2017 - Lượt xem: 923

HIỆN TƯỢNG NUỐT ÂM TRONG TIẾNG ANH

 

Hãy cùng lananhedu.com tìm hiể về hiện tượng nuốt âm trong tiếng anh để phát âm chính xác nhé:

Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc.

Mời các bạn tham khảo một số ví dụ trong bảng sau:

comfortable

/ 'kʌmfətəbl /

/ 'kʌmftəbl /

fifth

/ fifθ /

/ fiθ /

him

him /

/ im /

chocolate

/ 't∫ɒkələt /

/ 't∫ɒklət /

vegetable

/ 'vedʒətəbl /

/ 'vedʒtəbl /

Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm.

Ví dụ như trong bảng dưới đây:

word/combination

no elision

elision

asked

[ɑ:skt]

[ɑ:st]

lecture

[ˈlɛktʃə]

[ˈlɛkʃə]

desktop

[ˈdɛskˌtɒp]

[ˈdɛsˌtɒp]

hard disk

[ˌhɑ:dˈdɪsk]

[ˌhɑ:ˈdɪsk]

kept quiet

[ˌkɛptˈkwaɪət]

[ˌkɛpˈkwaɪət]

kept calling

[ˌkɛptˈko:lɪŋ]

[ˌkɛpˈko:lɪŋ]

kept talking

[ˌkɛptˈto:kɪŋ]

[ˌkɛpˈto:kɪŋ]

at least twice

[əˌtli:stˈtwaɪs]

[əˌtli:sˈtwaɪs]

straight towards

[ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz]

[ˌstɹeɪˈtʊwo:dz]

next to

[ˈnɛkstˌtʊ]

[ˈnɛksˌtʊ]

want to

[ˈwɒntˌtʊ]

[ˈwɒnˌtʊ]

seemed not to notice

[ˈsi:mdˌnɒttəˈnəʊtɪs]

[ˈsi:mˌnɒtəˈnəʊtɪs]

for the first time

[fəðəˌfɜ:stˈtaɪm]

[fəðəˌfɜ:sˈtaɪm]

Lưu ý:

Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:

- Phụ âm “v” trong “of” khi nó đứng trước phụ âm.

Ví dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /

- Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm ə):

Ví dụ:

 • Potato / pə'teitəʊ/ => / p'teitəʊ /
 • Tomato / tə'mɑ:təʊ/ => / t'mɑ:təʊ /
 • Canary / kə'neəri / => /k'neəri /

- Phụ âm ở giữa trong nhóm phụ âm phức tạp:

 • Looked back / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /
 • Acts / ækts/ => / æks /

Sau đây mời các bạn tham khảo một số ví dụ khác về hiện tượng nuốt âm:

 1. Nhiều phụ âm đi liền với nhau

Word

Origin

Elision

handsome

/ˈhændsəm/

/ˈhænsəm/

 

postman

/ˈpəʊstmən/

/ˈpəʊsmən/

 

hard disk

/hɑːd dɪsk/

/hɑːdɪsk/

 

kept quiet

/kɛptˈkwaɪət/

/kɛpˈkwaɪət/

 

next to

/ˈnɛkst tʊ/

/nɛkstʊ/

 

 1. Chữof/əv/ được lược bỏ thành /ə/

Ví dụ: fond of books / ’fɒnd ə bʊks / 

 1. Lược bỏ âm yếu đằng sau phụ âm /p/, /t/, /k/

Ví dụ:

 • garden/ˈgɑːdn/ 
 • chocolate/ˈtʃɒklət/ 
 • comfortable/ˈkʌmftbl ̩/ 
 • tomato/tˈmeɪtəʊ/ 
 1. Phụ âm đứng giữa nhóm phụ âm phức tạp

Ví dụ:

 • castle/ˈkɑːsl ̩/ 
 • acts/æks/ 

Trên đây là một số kiến thức về hiện tượng nuốt âm trong tiếng Anh có thể bạn chưa biết. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn bổ sung thêm vốn kiến thức cơ bản giúp bạn phát âm tiếng Anh chuẩn hơn và giao tiếp tốt hơn.

Facebook