Dịch vụ
Đào tạo Tiếng Anh

Đào tạo Tiếng Anh

Lan Anh Edition nhận xây dựng nội dung đào tạo và trực tiếp đào tạo cho các đối tượng học viên, giảng viên cho mục đích học, Đào tạo Tiếng Anh của các đối tác là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Xây dựng giáo trình

Xây dựng giáo trình

Lan Anh Editon xây dựng nội dung bộ giáo trình cho các tổ chức, cá nhân vào mục đích giảng dạy, đào tạo Tiếng Anh cho nhiều đối tượng học viên và tuỳ vào nhu cầu cụ thể của các đối tác.

Cung cấp bản thảo

Cung cấp bản thảo

Lan Anh Editon cung cấp bản thảo các đầu sách liên quan đến Tiếng Anh cho các công ty sách, nhà xuất bản để giới thiệu những cuốn sách hay đến bạn đọc.


0977575626
Facebook
Facebook