Dark horse - Katy Perry

Dark horse - Katy Perry

Ngày đăng: 10:51 AM 11/10/2017 - Lượt xem: 2,647

I knew you were
You were gonna come to me
& here you are
But you better choose carefully
Cause I... 
I'm capable of anything
Of anything
& everything

Make me your Aphrodite
Make me your one and only
But don't make me your enemy
Your enemy
Your enemy

So you wanna play with magic
Boy you should know what you're fallin' for
Baby do you dare to do this?
Cause I'm comin' at you like a dark horse

Are you ready for
Ready for
A perfect storm
Perfect storm
Cause once you're mine
Once you're mine
There's no goin' back

Mark my words
This love will make you levitate
Like a bird
Like a bird without a cage
We're down to earth
If you choose to walk away
Don't walk away

It's in the palm of your hand now baby
It's a yes or a no
No maybe
So just be sure
Before you give it up to me
Up to me
Give it up to me

So you wanna play with magic
Boy you should know what you're fallin' for
Baby do you dare to do this
Cause I'm comin' at you like a dark horse

Are you ready for
Ready for
A perfect storm
Perfect storm
Cause once you're mine
Once you're mine
There's no goin' back


She's a beast
I call her Karma
She eat your heart out
Like Jeffrey Dahmer
Be careful
Try not to lead her on
Shawty's heart was on steroids
Cause her love was so strong
You may fall in love
When you meet her
If you get the chance you better keep her
She swears by it but if you break her heart
She turn cold as a freezer
That fairy tale ending with a knight in shining armor
She can be my Sleeping Beauty
I'm gon' put her in a coma
Woo! 
Damn I think I love her
Shawty so bad
I'm sprung and I don't care
She got me like a roller coaster
Turn the bedroom into a fair
Her love is like a drug
I was tryna hit it and quit it
But lil'mama so dope
I messed around and got addicted

So you wanna play with magic
Boy you should know what you're fallin' for
(You should know)
Baby do you dare to do this
Cause I'm comin' at you like a dark horse 
(Like a dark horse)

Are you ready for
Ready for (Ready for)
A perfect storm
Perfect storm (A perfect storm)
Cause once you're mine
Once you're mine (ohhhh)
There's no goin' back
Em biết anh mà
Anh sắp đến gặp em
Và anh đây rồi
Nhưng anh tốt hơn là lựa chọn cẩn thận
Bởi em...
Em có năng lực cho bất cứ thứ gì đấy
Cho bất cứ thứ gì 
Và mọi thứ luôn.

Để em thành nữ thần tình yêu Aphrodite của anh đi. 
Để em thành người của anh và chỉ mình em thôi
Đừng khiến em thành kẻ thù của anh
Kẻ thù
Kẻ thù của anh.

Vậy anh muốn chơi đùa với phép ảo thuật
Anh à anh nên biết điều mà anh đang mê mẩn chứ
Cưng à anh có dám làm điều này không?
Bởi em sẽ phi tới anh như một chú ngựa ô đấy.

Anh đã sẵn sàng cho
Sẵn sàng cho
Một cơn bão hoàn hảo
Một cơn bão hoàn hảo
Bởi một khi anh là của em
Một khi anh là của em
Thì không có chuyện thay đổi đâu

Chú ý những lời em nói
Tình yêu này sẽ làm anh bay bổng đấy
Như một chú chim ấy
Như một chú chim sổ lồng
Chúng ta sẽ đi xuống tận cùng trái đất
Nếu anh chọn ra đi
Đừng ra đi.

Như trong lòng bàn tay anh bây giờ thôi
Có hay không
Có lẽ là không
Vì vậy chỉ cần chắc chắn
Trước khi anh phó mặc mọi chuyện cho em
Để em quyết
Để em quyết

Vậy anh muốn chơi đùa với phép ảo thuật
Anh à anh nên biết điều mà anh đang mê mẩn chứ
Cưng à anh có dám làm điều này không?
Bởi em sẽ phi tới anh như một chú ngựa ô đấy.

Anh đã sẵn sàng cho
Sẵn sàng cho
Một cơn bão hoàn hảo
Một cơn bão hoàn hảo
Bởi một khi anh là của em
Một khi anh là của em
Thì không có chuyện thay đổi đâu


Cô ấy như một con thú lớn vậy
Tôi gọi cô ấy là Karma
Cô ấy sẽ ăn tươi nuốt sống trái tim bạn
Như Jeffrey Dahmer
Cẩn thận đấy
Cố gắng đừng lừa dối cô ấy
Trái tim của cô nàng nóng bỏng đang đập mạnh đấy
Bởi tình yêu của cô ấy quá mãnh liệt
Bạn có thể yêu cô ấy
Ngay khi bạn gặp cô ấy
Nếu bạn có cơ hội, bạn tốt hơn là giữ lấy cô ấy nhé
Cô ấy rất tin tưởng điều đó nhưng nếu bạn làm tổn thương trái tim cô ấy
Cô ấy sẽ trở nên lạnh lùng như băng đá vậy
Câu chuyện cổ tích kết thúc với chàng hiệp sĩ trong lớp áo giáp sáng bóng
Cô ấy có thể là ''Nàng công chúa ngủ trong rừng của tôi''
Tôi sẽ để cô ấy chìm vào cơn mê
Woo!
Tôi nghĩ tôi cực kì yêu cô ấy
Cô nàng nóng bóng quá tệ
Tôi mê tít đó nhưng tôi mặc kệ
Cô ấy làm tôi như chiếc tàu lượn
Biến phòng ngủ thành một phiên chợ
Tình yêu của cô ấy như chất gây nghiện vậy
Ôi má ơi phê quá
Tôi đã cố gắng chiếm lấy và rồi lại bỏ
Tôi gây rốirồi lại bị cuốn hút

Vậy anh muốn chơi đùa với phép ảo thuật
Anh à anh nên biết điều mà anh đang mê mẩn chứ
Cưng à anh có dám làm điều này không?
Bởi em sẽ phi tới anh như một chú ngựa ô đấy.

Anh đã sẵn sàng cho
Sẵn sàng cho
Một cơn bão hoàn hảo
Một cơn bão hoàn hảo
Bởi một khi anh là của em
Một khi anh là của em
Thì không có chuyện thay đổi đâu.
 
Facebook