BÍ QUYẾT LUYỆN NGHE TOEIC PART 2: QUESTION & RESPONSE

BÍ QUYẾT LUYỆN NGHE TOEIC PART 2: QUESTION & RESPONSE

Ngày đăng: 10:23 AM 07/08/2017 - Lượt xem: 1,367

BÍ QUYẾT LUYỆN NGHE TOEIC PART 2: QUESTION & RESPONSE

 

Part 2 là phần hỏi đáp, có 30 câu hỏi, bắt đầu từ câu 11 đến câu 40. Mỗi câu có 1 câu hỏi và 3 lựa chọn. Để làm tốt phần này, bạn cần phải luyện tập các loại câu hỏi trong tiếng Anh và biết cách trả lời phủ họp. Các loại câu hỏi trong tiếng Anh thường có dạng như sau:
–      Câu hỏi “Or” là câu hỏi có sự lựa chọn. Người trả lòi phải chọn một trong hai ý đưa ra trong câu hỏi chứ không khẳng định yes hay no,

–      Câu hỏi Yes/No là câu hỏi mà người nghe phải đáp Yes hoặc No trước rồi mới xác nhận lại hoặc thêm thông tin khác.

–      Câu hỏi có từ nghi vấn, gọi chung là Information Questions. Các câu hỏi này bắt đầu bằng’What, Where, When, Why, How, Whose, v.v.

 

Một khi đã biết rõ ý của câu hỏi thì bạn có thề dễ dàng chọn được câu trả lời đúng. Chẳng hạn, vổi câu hỏi; How long have you had that bookcase? thì chắc chắn bạn nghĩ ngay đến câu trả lòi phải là thời gian. Trong số các lựa chọn:

(A)  I have a lot of books,

(B)  I bought it last week.

(C)  I’m going to buy one this weekend,

thì dứt khoát bạn có thể nhanh chóng chọn câu (B) vì bạn đã nắm được trọng tâm của câu hỏi. Tuy nhiên, điểm khó cho bạn là cả câu. hỏi lẫn 3 câu trả lời không được in trên đề thi mà bạn pằải nghe chúng trên băng ghi âm, Do đó, bạn phải nghe kỹ câu hỏi, đoán trước câu trả lời để khi nghe đến câu trả lòi gần nhất với câu bạn đã đoán thì tô ngay lựa chọn đó vào bảng trả lời.

Cũng cần lưu ý là Part 2 có 30 câu hỏi và mỗi câu có 2 lựa chọn sai, như vậy tổng cộng có 60 lựa chọn sai trong phần này. Nếu hiểu được từng loại câu hỏi thì bạn sẽ tìm ra câu trả lời

–  Nếu trong câu hỏi khỏng đề cập đến ngôi thứ ba số ít chỉ người mà trong các lựa chọn cho sẵn có nói đến người (ngôi thứ ba số ít) thi đó là câu trả lòi sai.

–  Khi câu hỏi có chủ ngữ là I, You, We, They mà chủ ngữ trong các lựa chọn là He hoặc She thì đó lả cáu trả lòi sai.

–  Đối vói câu hỏi Yes/No, câu hỏi đuôi, câu hỏi lựa chọn thì khi đáp án cho câu trả lòi chứa thông tin về người (trả lời cho who), noi chốn (trả lời cho where), v.v. mà không bắt đầu bằng Yes hoặc No thì tất cả các lựa chọn đó đều sai.

–  Câu hỏi có từ nghi vấn thì không trả lời Yes hoặc No.

–  Khi luyện nghe Toeic nếu trong các lựa chọn có từ tương tự về âm liên quan với từ được chỉ rõ trong cáu hỏi thì đó là lựa chọn sai. Các lựa chọn đổ có thể là:

1) nhầm lẫn về âm (sound confusion);

2) từ phái sinh (derivatives);

3) từ loại thay đổi và nghĩa thay đổi;

4) lặp lại động tử;

5) quan hệ đối kháng;

6) lặp lại hai từ.

–  Hãv cẩn thận với các từ liên quan về ngữ nghĩa. Ví dụ: trong câu hỏi bạn nghe có tù restaurant và một trong các lựa chọn có câu It is delicious thì bạn đã bị gài bẫy.

Cần lưu ý Khi luyện nghe Toeic Part 2 thì 1/3 câu lựa chọn lả câu trá lời trực tiếp vào câu hỏi nhưng số lựa chọn còn lại tra lòi theo nội dung nên đòi hỏi bạn phải có khả năng nghe hiểu thực sự mới chọn được câu trả lời đúng.

Lan Anh Edition

Dẫn Đầu Xu Thế Dòng Sách Tiếng Anh

 

CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO

Bí quyết Tiếng Anh cho người mất gốc

Mẹo hay để giao tiếp Tiếng Anh như người bản ngữ

Học từ vựng Tiếng Anh nhanh và hiệu quả

Trẻ nhỏ nên học Tiếng Anh như thế nào

Chìa khóa giúp nghe hiểu Tiếng Anh hiệu quả

Mẹo hay để làm bài thi Tiếng Anh nhanh chính xác

Bật mí những bí quyết truyền tải kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh dành cho giáo viên,      

Từ điển Tiếng Anh

Những đầu sách Tiếng Anh bổ ích

Nơi giải đáp tất cả những thắc mắc về Tiếng Anh của bạn

 

 

 

Facebook